मैञी.☺

निख्खळ मैत्री होती
तिच्या न माझ्यात

काळाच्या ओघात
कमी झाली ती

का कोणास ठाऊक
मनात येऊन

आठवणींची चाहूल
देऊन गेली ती

मनी होत्या त्या गोष्टी
ज्या होत्या तिच्या न माझ्यात

दूर गेल्या त्या
पाऊल वाटांबरोबर तिच्या

होती ती अशीच,भेटली ती अशीच
अजुनही….

वेडी आशा
येईल ती अशीच….

Advertisements

4 thoughts on “मैञी.☺

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s