चाहुल

क्षणात गेला धुंद वारा
डोळ्यात ह्या स्वप्न देऊन

क्षणात आला पटकनी पाऊस
आठवणींच्या सरी घेऊन

क्षणात झाले ओले डोळे
म्हणता आठवण मनात राहून

येऊन गेल्या सरी जरी
आशेची किरण मनात उरी

येता येताच ऊन्हाचे पाऊल

             घेऊन आली अस्तित्वाची चाहुल

Advertisements

Aasha

Houn gela aakrosh
Tri
Tutali nahi aasha

Pryatnachya vatevar hya
Punha aali nirasha

Aapyshach londann gheun
Punha ekda chalan aahe

Vata gelya dur
Tri
Aasha mart kayam aahe

Modkaleli swapn gheun
Punha ekda chalan aahe

Swapn tutali
Tri
Yash manashi aahe

मैञी.☺

निख्खळ मैत्री होती
तिच्या न माझ्यात

काळाच्या ओघात
कमी झाली ती

का कोणास ठाऊक
मनात येऊन

आठवणींची चाहूल
देऊन गेली ती

मनी होत्या त्या गोष्टी
ज्या होत्या तिच्या न माझ्यात

दूर गेल्या त्या
पाऊल वाटांबरोबर तिच्या

होती ती अशीच,भेटली ती अशीच
अजुनही….

वेडी आशा
येईल ती अशीच….

One of fev. Poem one of fev.poet.

आताशा. असे हे. मला काय होते
कुण्या काळचे, पाणी डोळ्यात येते…
बरा बोलता बोलता, स्तब्ध होतो…
कशी शांतता, शून्य शब्दांत येते…

कधी दाटू येता, पसारा घनांचा…
कसा सावळा रंग, होतो मनाचा…
असे हालते आत हळूवार काही…
जसा स्पर्श पाण्यावरी चांदण्याचा…

असा ऐकू येतो, क्षणाचा इशारा …
क्षणी व्यर्थ होतो दिशांचा पसारा…
नभातून ज्या रोज जातो बुडूनी.
नभाशीच त्या मागू जातो किनारा…

न अंदाज कुठले न अवधान काही…
कुठे जायचे, यायचे भान नाही.
जसा गंध निघतो, हवेच्या प्रवासा
न कुठले नकाशे न अनुमान काही…

कशी ही अवस्था कुणाला कळावे.
कुणाला पुसावे कुणी उत्तरावे…
किती खोल जातो, तरी तोल जातो…
असा तोल जाता कुणी सावरावे…

ANUBHAV

Aapla rag aapli chidchid, Kiti Sahaj samjun ghetat aaple aai-Vadil

Ho manl Nahi patat tyanna aaple vichaar, pn tyach vichaarat te gahivarun jatat faar

Boltat shikshana peksha anubhav chaan, hech aikat aamche harvle nahi bhaan

Tyanchya Anubhavache dhade aamchya dokyavrun gele, boss chi bolni aaikat aamche nakenau aale

Sahaj bolun jaato tyanna tumahala Kay samjt, hech Aamahala aamchya 40 vya varshi samjt

Aaple dheyya aapli echha tyanna tyanna tyanchya vatat, Tech prapt Zalya vr mul tyanna ch visrtat

Maaye chyA sagrat aanath aashrmanchi sankhya kmi hote, tyach sagrat vrudhhashramanchi sankhya ka vadhte ???